Databáze mostů a tunelů v České republice

Bechyně – most Duha

Bechyňský most Duha (Bechyňská duha), Duhový most, původně nazýván Jubilejní most, je železobetonový obloukový most přes řeku Lužnici na východním okraji Bechyně. Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz, vede po něm silnice číslo 122 (Týn nad Vltavou – Bechyně – Opařany) a železniční elektrická dráha Tábor –...

Kategorie: Silniční mosty

Bechyně – silniční most č. 135-005

Přes říčku Smutnou se na výjezdu z Bechyně nacházely dva jednoobloukové kamenné mosty z režného lomového zdiva. Ten, který stál směrem na Radětice a byl postaven v roce 1890, byl v únoru 2021 zdemolován a nahrazen novým. Druhý se nechází na silnici č. 135 směrem na Hvožďany a ačkoli vypadá podobně jako ten vedlejší, je...

Kategorie: Silniční mosty

Bechyně-Zářečí

Zářečský most se nachází v Zářečí – místní části Bechyně nad řekou Lužnicí a pod bechyňským zámkem. Byl postaven v roce 2004. Skládá se z obloukové konstrukce předpjaté monolitickou deskou mostovky, ocelovými oblouky a síťovým uspořádáním závěsů. Tento typ mostní konstrukce je ojedinělý a v České republice byl použit poprvé....

Kategorie: Silniční mosty

Bečov nad Teplou

Kamenný most v areálu zámku Bečov nad Teplou. Na 30 m dlouhá stavba s arkádami z plochých oblouků na kamenných hranolových pilířích obdélníkového půdorysu o rozměrech 1 x 0,6 m. Šířka mostu je 3 m. Na mostě se nachází dvě litinové sochy a dvě litinové svítilny. Stlačené oblouky mají při 3,5 metrovém rozpětí pouze metrové...

Kategorie: Zámecké a pevnostní mosty

Bělá nad Radbuzou - barokní most

Barokní silniční most z let 1700 - 1710 nahradil dosavadní mělký brod. Z mostu, který je orientován sverojižně, se sjíždí přímo na náměstí. Přesto, že komunikace pak už dále nepokračuje, byl na na mostě poměrně živý provoz díky svozu dřeva a kmenů z okolních lesů. Právě nadmérná délka klád nejednou z parapetu mostu srazila...

Kategorie: Silniční mosty

Bernartice - dvoupatrový most

Dvoupatrový most dokončený v r. 1869 na trati č.043 z Trutnova do Královce. Přemosťuje silnici a říčku Ličná. Železniční most je ocelový, níže položený mostek kamenný se dvěma oblouky a plní opěrnou funkci. Výška mostu 24 metrů  

Kategorie: Železniční mosty

Bohuňovice - kamenný viadukt

Sedmiobloukový kamenný  most na trati Kolín-Ledečko postavený v r.1900.

Kategorie: Železniční mosty

Borovsko - zatopený dálniční most

Již desetiletí nevyužitá gigantická stavba obklopená vodní hladinou, se nachází nedaleko Borovska, okr. Benešov. Most byl součástí nově budované národní cesty - dálnice z Prahy do Brna (zahájena 1938). Jedná se o železobetonový oblouk (pravý a levý most) o rozpětí 100 m s mostovkou o šířce 22 m. Stavba mostu přes údolí...

Kategorie: Silniční mosty

Břeclav - železniční mosty přes Dyji

Dva ocelové obloukové železniční mosty nahradily v letech 2005 - 2007 původní dvoukolejný příhradový most z roku 1924 na trati Břeclav - státní hranice. Most je situován na železniční trati Břeclav – státní hranice a převádí dvě koleje přes řeku Dyji. Původní dvoukolejný příhradový most z roku 1924 je z důvodu...

Kategorie: Železniční mosty

Březnice – kamenný most

Kamenný most v Březnici Březnický kamenný most vede přes řeku Vlčavu, též nazývanou jako Skalici, a vždy spojoval město se zámkem. Vede přes něj silnice II/174.  Současný most byl postaven v roce 1899, jak nás informuje destička osazená na západním konci mostu. Před postavením tohoto mostu stál ve stejných místech...

Kategorie: Silniční mosty

Bystrá nad Jizerou

Dřevěný věšadlový most přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou. Dříve se pro přechod řeky používal brod, v roce 1854 zde vybudoval majitel místního mlýna lávku, kterou však zanedlouho zničila povodeň. Na jejím místě byly pak vystavěny postupně ještě tři mosty, než řeku překlenul ten nynější.  Kostrukčně je nesen kobinací...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Bývalý most na původní silnici I/52 u Pohořelic

Tento most přes místní vodoteč na původní trase silnice I/52 Brno - Pohořelice, která kopírovala tzv. císařskou silnici Brno - Vídeň z 1. pol. 18. století, se nacházel na výjezdu z Pohořelic do Brna. Hned za mostem ve směru od Pohořelic bývala odbočka na silnici do Židlochovic (nynější II/416). Po výstavbě D52 v 90. letech...

Kategorie: Silniční mosty

Česká Kamenice - akvadukt

Akvadukt přes řeku Kamenici Kousek od Fučíkovy ulice v České Kamenici vede přes řeku starý akvadukt pocházející z roku 1872. Byl součástí nedokončeného vodního náhonu pro českokamenickou papírnu.

Kategorie: Akvadukty

České Budějovice - Dlouhý most

Významná komunikace překonávající tok řeky Vltavy v ose Husovy třídy a spojující vnitřní město se Čtyřmi Dvory a sídlišti Vltava, Šumava a Máj. Vznikl pravděpodobně brzy po založení města poblíž staršího vltavského brodu a tvořil zprvu jedinou spojnici Českých Budějovic s územím na levém břehu řeky. Stal se součástí výpadové...

Kategorie: Silniční mosty

České Budějovice - Krumlovský most

V letech 1953—1954 byl postaven železobetonový Krumlovský most s jedním obloukem o rozpětí 35,72 m, který se stal součástí nové výpadové komunikace na Český Krumlov a odlehčil dopravně přetíženému Zlatému m. Do 1990 nesl název most Jiřího Dimitrova.Most byl dimenzován na stoletou vodu. Délka mostu je 66,76 m, šířka 20 m,...

Kategorie: Silniční mosty

České Budějovice - Modrý most

Železný most s horními oblouky postavený v roce 2003 místo staré lávky stržené při povodni v roce 2002. Nosnou konstrukcí je "Langerův trám" vyztužený obloukem s netuhými svislicemi.Konstrukce je ocelová, celosvařovaná. Most je jednopolový, kolmý s dolní mostovkou, se dvěma bezbariérovými chodníky umístěnými po obou bocích...

Kategorie: Silniční mosty

České Budějovice - Most Kosmonautů

Železobetonový most, postavený v letech 1960-61. Je dlouhý 44,80 m, volná šířka mostu je 16,95 m, volná šířka mezi obrubníky chodníků 11,60 m. Zatížitelnost normální činí 32 t, výhradní 80 t a vyjímečná 196 t. Most má na obou stranách kolem řeky podchody pro pěší. Zdroj: kniha Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie...

Kategorie: Silniční mosty

České Budějovice - Železný most

Stavba překonávající koryto řeky Malše a komunikačně propojující Biskupskou ulici s ulicí F. A. Gerstnera. V létě 1827 zde byl postaven dřevěný most, který sloužil výhradně pro trať koněspřežní železnice a začal být proto označován jako Železniční most. Po zániku koněspřežní dráhy 1870 došlo k jeho úpravě pro běžný provoz a...

Kategorie: Silniční mosty

České Budějovice - železný most u vojenského hřbitova

Most železný s horními oblouky spojoval od 90.let 19. století Plavskou(Roudenskou) silnicí s Červeným dvorem a dále s vesnicí Mladé.Původní most byl postaven před rokem 1895.Most se nazýval také Buquoyský, protože poblíž bylo skladiště dřeva hraběte Buquoye. Most dnes slouží jako lávka pro pěší a cyklisty. Hlavní nosnou...

Kategorie: Silniční mosty

České Budějovice - Zlatý most

Zlatý most Stavba překonávající koryto řeky Malše na konci ulice Dr. Stejskala a spojující obě části Zátkova nábřeží. Další názvy - Krumlovský | Linecký Vznikl pravděpodobně současně se založením města a vedla přes něj komunikace ústící do Rožnovské brány. Poslední část mostovky před branou byla upravena jako padací...

Kategorie: Silniční mosty

Český Krumlov - Nové Spolí

Dřevěná, věšadlová, krytá lávka ve tvaru písmene L přes řeku Vltavu v Českém Krumlově. Její rozměry činí: délka 116 m (s předmostím), šířka 2,7 m, výška 4 m. Lávka převádí šikmo místní komunikaci a vodovodní řad a je posazena na šesti pilířích (z toho dva krajní tvoří pobřežní pilíře) a je pod ní na jižní straně zřízen jez....

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Cheb

Dřevěný most přes hradní příkop hrad (románská falc) v Chebu.

Kategorie: Zámecké a pevnostní mosty

Chotěšov/Mantov - most uhelné vlečky Stod - Mantov

Pilíře mostu přes řeku Radbuzu z bývalé vlečky mezi bývalým černouhelným dolem Metálka a žst. Stod. Most odstřelen/zdemolován kolem roku 1953.

Kategorie: Železniční mosty

Chotyně - most přes Lužickou Nisu

Místní komunikace z Chotyně směrem na Donín a Horní Suchou. Přímo vedený železobetonový obloukový most s dolní mostovkou, oblouky ztuženy příčníky. Na železobetonové opěry uloženo pomocí ložisek. Zábradlí ocelové novodobé, obdobné zábradlí na mostě přes Jizeru v Mnichovo Hradišti (MB).

Kategorie: Silniční mosty

Chrást

18. května 1862 vydalo ministerstvo obchodu povolení ke stavbě železničního mostu, který měl překlenout údolí Klabavy. Aby se uspíšilo napojení radnického uhelného revíru na hlavní trať Plzeň-Praha, bylo údolí přemostěno provizorní šestipatrovou dřevěnou konstrukcí délky 190 metrů. Tak mohla být odbočná dráha uvedena do...

Kategorie: Železniční mosty

Chýnov - železniční viadukt na Močítkách

Monumentální kamenný most o devíti mostních polokruhových otvorech byl postaven na konci 19. století, v roce 1888. Železniční most se nachází východním směrem od obce na železniční trati Horní Cerekev - Tábor. V roce 1883 vybudovali italští dělníci železniční dráhu Tábor- Pelhřimov- Horní Cerekev ,neboť musela překonávat...

Kategorie: Železniční mosty

Cínovec

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Debrné

Opuštěný most v zaniklé obci Debrné na Trutnovsku. Před 2. světovou válkou převážně německá obec zanikla postupně po 2. světové válce vlivem odchodu původního obyvatelstva a později zřízením odkalovací nádrže "mrtvého jezera" blízké elektrárny v Poříčí. Několik křížů, rozpadlých stavení, mnoho sklepů, most a zbytky hřbitova...

Kategorie: Silniční mosty

Děčín/Prostřední Žleb - Žlebský železniční most

Ocelový most spojující Děčín a Prostřední Žleb byl "Rakouskou severozápadní drahou" vybudován v letech 1873 - 1874 dle konceptu a plánů Konrada Wilhelma Hellwaga a Eudarda Gerlicha. Vzletně býval nazýván "Vodní branou Českosaského Švýcarska". 252 metrů dlouhý most o čtyřech polích se třemi pískovcovými pilíři a ocelovou...

Kategorie: Železniční mosty

Dneboh

Silniční železobetonový most na dálnici D10 vedený šikmo přes místní komunikaci Honsob - Dneboh. Jedná se o jednoduchou desku z prefabrikátu z předpjatého betonu KA-73 (konstrukční výšky 0,6 m, 9 x). Počet otvorů - 3, délka přemostění - 27,6 m, výška nad terénem 5,31 m, 2 opěry, ostatní podpěry jsou dělené na horní nosný...

Kategorie: Silniční mosty

Dobrá Voda – Švédský most

Švédský most  Kamenný most přes menší řeku Skalici (též zvanou Vlčava nebo Bozeňka), který stával v Dobré Vodě u Březnice. V této malé vesnici na hranici Středočeského kraje byly v minulosti vyhlášené lázně, do kterých jezdil Tyrš, Fügner, Podlipný, Náprstek, Stroupežnický, Thomayer a další. Od lázeňského domu byla...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Dobříš - Čertův most

Most z roku 1864 v areálu zámeckého parku v Dobříši překlenuje místní rokli. Měří 36 m, široký je 6 m a byl postaven ze strusky, která vznikla jako odpad při zpracování železné rudy ve Staré Huti. Díky tomu je most výrazně černý a od toho pochází i jeho zdomácnělé pojmenování - "Čertův most". Světlá výška představuje 7 m.

Kategorie: Zámecké a pevnostní mosty

Dobřív - Švédský most

Starý silniční jednoobloukový most se vzepjatou dlážděnou mostovkou se klene nad Padrťským potokem (Klabavou). Svůj název získal podle blízkého hamru, kde se za třicetileté války údajně odlévaly koule pro švédské dělostřelectvo a přes tento most se vozily. Byl postaven z lomového kamene, zídka je plná, omítaná. K ochraně...

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Kramolín - barokní most

Barokní silniční most s vyklenutou mostovkou z první poloviny 18. století měl původně tři oblouky. V 19. století přistavěl F. Zickler z Mariánských lázní po jednom oblouku na každou stranu. Most jich má tedy nyní 5 a jeho celková délka je 15 metrů. Dva pilíře blíže středu mají na návodní straně zahrocení, dva vzdálenější pak...

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Maxov/Antonínov

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Olešnice

Nepoužívaný ocelový most na původní trase silnice I/16 v Dolní Olešnici přes potok Oleška. Most byl postaven v roce 1899 a jeho původní číslo je 16/065. Délka přemostění činí 14 m. Most tvoří 6 ks nýtovaných I profilů č. 75, 2 ks nýtovaných I profilů č. 70 (vnější), 7 ks příhradových příčníků L č. 5. Dvě opětry z kamenných...

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Olešnice

Novodobý železobetonový silniční most o jednom otvoru na trase silnice I/16 přes potok Oleška v Dolní Olešnici. Most nahradil starší ocelový most z roku 1899 v sousedství. Zároveň byla v tomto místě upravena trasa silnice s ohledem na lepší směrové podmínky. Most převzal původní číslo sousedního mostu 16-065.

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Pěna - most s výklenkovou kaplí sv. Jana Nepomuckého

Mostek s kapličkou jsou situovány v západní části obce poblíže průjezdné silnice Horní Žďár a Horní Pěna. Mostek přemosťuje místní vodoteč. Svou osou je orientován S – J. Je konstruován jako masivní, jednoobloukový, levošikmý, s křídly, bez zídek. Vyzděn je z lomového neomítaného kamene na maltu vápennou. Délka mostu je...

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Rokyta

Inundační most přes inundaci potoka Rokytka v obci Dolní Rokyta na silnici č. 268. Železobetonový most je z roku 1949, má 1 otvor, délka přemostění je 7 m. Evidenční číslo mostu - 268-010.

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Rokyta

Most přes údolní inundaci v obci Dolní Rokyta na silnici č. 268. Železobetonový most je z roku 1949, má 1 otvor, délka přemostění je 5,3 m. Evidenční číslo mostu - 268-011. Zábradlí z železobetonovými sloupky s železobetonovými tyčemi.

Kategorie: Silniční mosty

Dolní Stropnice/Římov

Kamenný klenutý most (ev. číslo 155-007), postavený roku 1869 mezi obcemi Dolní Stropnice a Římov, s umístěním poblíže obce Římov a přemosťující údolní nivu řeky Malše, je velmi hodnotný a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je...

Kategorie: Silniční mosty

Harrachov - lávka u Mumlavského vodopádu

Most pro pěší u Mumlavského vodopádu

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Holičky u Staré Hlíny - Stříbřecký most

Stříbřecký most, železobetonový silniční most č. 1536-1 z roku 1925 na silnici z obce Stříbřec do Staré Hlíny přemosťuje Novou řeku. Na jaře 1925 byl zbourán dřevěný most a nákladem okresu postaven nový, železobetonový. Realizovala jej pražská stavitelská firma Kalbáč pod vedením Františka Prokeše ze Soběslavi. Po dobu...

Kategorie: Silniční mosty

Hořice - estakáda

Silniční železobetonový most na přeložce silnice I/35 v Hořicích. Most překonává polní cestu, potok, jednokolejnou trať Jičín - Hradec Králové (v žel. km. 26,785), odbočku silnice do centra. Most měří 446 m, má celkem 15 otvorů. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté prefabrikáty I 73 dlouhé 30 m, široké 1,15 m, vysoké 1,4 m v...

Kategorie: Silniční mosty

Horní Kozolupy – železniční most u sirné studánky

Železniční most na trati č. 177 Pňovany – Bezdružice, která byla vystavěna v letech 1899–1901.  Most byl vystavěn nad potokem Hadovka a jeho součástí je technická památka. Vodu k provozu lokomotivy bylo nutné během cesty doplňovat i na trati, a právě v těchto místech byl zřízen vodní jeřáb na vodu z potoka Hadovky před...

Kategorie: Železniční mosty

Horní Poříčí - Žižkův most

Kamenný jednoobloukový most byl postaven přes původní koryto Březového potoka. Proč byl pojmenován po Žižkovi, není nikde písemně podloženo. Snad se tak usuzuje ze zápisu v katovické kronice, která byla psána od roku 1883, a kde je zapsána domněnka, že tento most vybudoval Jan Žižka z Trocnova, když táhl krajinou v roce 1420...

Kategorie: Silniční mosty

Horní Žďár – železniční kamenný most

Kamenný most nad Jáchymovským potokem je součástí již neexistující železniční trati č. 14a z Ostrova nad Ohří do Jáchymova. Na trať se vjíždělo úvratí z tratě 140 v Ostrově nad Ohří (Schlackenwerth) a nacházely se zde zastávky Ostrov – zastávka (Schlackenwerth P. H.), Dolní Žďár (Unter-Brand), Horní Žďár (Ober-Brand)  a...

Kategorie: Železniční mosty

Hostinné

Kategorie: Silniční mosty

Hrabětice - sjezdovka

Most přes silnici na sjezdovce v lyžařském středisku Severák

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Hrušovany u Brna - železniční most

Zděný most se nachází na severním okraji obce Hrušovany u Brna. Nese železniční svršek dvoukolejné trati Brno - Břeclav a klene se nad silnicí III. třídy do Židlochovic a nad potokem Šatava. Pouhé dva měsíce po otevření tehdy jednokolejné "Severní dráhy císaře Ferdinanda" v úseku Brno - Vídeň došlo v srpnu 1839 vlivem...

Kategorie: Železniční mosty

Jaroměř - železniční most přes Labe

Labe km 1014,1. funkční železniční trať č.032 Jaroměř-Trutnov. V tomto místě se kdysi nacházel dřevěný železniční most, který byl ve své době nejdelším v Rakouské monarchii. Vyžadoval pro svou údržbu neustálou přítomnost tesařů. Nakonec byl roku 1890 ahrazen železnou konstrukcí.

Kategorie: Železniční mosty

Jeseník – Ovčí most

Ovčí most je významnou mostní stavbou z počátku 20. století a současně prvním dokladem uplatnění ocelové příhradové nýtované mostní konstrukce na Jesenicku. Most, který překlenuje řeku Bělou, byl vybudován v letech 1901 až 1902 a stával původně na bývalé říšské silnici na 23,4. kilometru úseku ze Zlatých Hor na Červenou...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Jevišovka - železniční most přes Dyji

Ocelový železniční most přes Dyji na trati 246 Břeclav - Znojmo.

Kategorie: Železniční mosty

Jezernice - viadukt I

V rámci modernizace úseku tratě Přerov - Hranice na II. koridoru Českých drah byly rekonstruovány dva velké viadukty u obce Jezernice, jejíž historie vznikala před více než 160 lety. Jedná se o dva navázejm rovnoběžné mosty v těsné blízkosti u sebe, i když se na první pohled zdá, že most je jeden. Starší viadukt, Jezerní I.,...

Kategorie: Železniční mosty

Jezernice - viadukt II.

V rámci modernizace úseku tratě Přerov - Hranice na II. koridoru Českých drah byly rekonstruovány dva velké viadukty u obce Jezernice, jejíž historie vznikala před více než 160 lety. Jedná se o dva navázejm rovnoběžné mosty v těsné blízkosti u sebe, i když se na první pohled zdá, že most je jeden. Mladší viadukt, Jezerní...

Kategorie: Železniční mosty

Jinačovice - nedokončený most exteritoriální dálnice Vídeň - Vratislav

Nedokončený most na trase plánované exteritoriální německé dálnice Vídeň - Wroclav, kterou Německo budovalo v prvních letech 2. světové války jako přímé spojení mezi Vídní a Wroclaví. 

Kategorie: Silniční mosty

Jindřichův Hradec - Římský most

Most je situován v extravilánu jižně od města, východně od silnice J.Hradec – Č.Budějovice. Vystavěn byl v severní části sypané hráze Malíkovského rybníka a přemosťuje potok, do které je zaústěn i jeho odtok. Je konstruován jako kamenný, jednoobloukový, kolmý, s křídly. Svojí osou je položen zhruba ve směru S - J. Délka mostu...

Kategorie: Silniční mosty

Kamýk nad Vltavou

Ocelový příhradový most přes řeku Vltavu s dolní mostovkou spřaženou s železobetonovou deskou z roku 1999. Most vyprojektovala brněnská firma Pechal. Náklady dosáhly 40 mil. Kč. Příhrady jsou 4 m vysoké. Šířka mostu je 12 m, normální zatížitelnost 32 tun, výhradní zatížitelnost 80 tun. Dolní okraj mostovky je obvykle 6 m nad...

Kategorie: Silniční mosty

Karviná-Ráj

Most byl postaven v roce 1969 na silnici I. třídy I/67, která vede z hraničního přechodu u Bohumína, protíná Karvinou a končí u hranic v Českém Těšíně. Je pětipolový, stojí na čtyřech betonových pilířích, které nesou dutou železobetonovou konstrukci, která je poměrně lehká a pevná. Jedná se o trámový most. Evidenční číslo...

Kategorie: Silniční mosty

Klášter u Nepomuku - Červený most

Barokní Červený most překonává Nepomucký potok a leží zhruba v polovině cesty mezi Nepomukem a Klášterem u Nepomuka. Svůj obecně užívaný název získal díky své barvě. Dnes po něm vede jen málo frekventovaná polní cesta.

Kategorie: Silniční mosty

Klášterec/Vimperk

Necelé 2 kilometry na jihozápad od Vimperka se u osady Klášterec v lůně zelené přírody skrývá vzácná technická památka. Nad Arnoštským potokem se tu klenou čtyři oblouky železničního mostu, který byl otevřen provozu 9. července 1900 v rámci tehdy dokončeného úseku trati Volary - Strakonice. Smělá stavba z neomítnutých...

Kategorie: Železniční mosty

Košátky, silniční most č. 1 přes Košátecký potok

Silniční most o jednom poli kamenné segmentové klenby, přes rameno Košáteckého potoka, na jižní příjezdové cestě do zámeckého hospodřského dvora. Most je vyzděn z pískovce, při obou opěrách se nacházejí mohutné křídelní zdi. Vrchní část mostu byla upravena v roce 1980 (vročení na povodní straně) - provedeny železobetonové...

Kategorie: Silniční mosty

Křepenice - Cholínský most

Železobetonový most přes Vltavu (Slapskou přehradu) na silnici II/119 z roku 1956 (původní název byl Fučíkův most). Most je 9 m široký, o třech otvorech, s délkou přemostění 227 m. V současné době se nachází cca 40 m nad hladinou původního řečiště Vltavy. Přemostění přehrady se v těchto místech realizovalo v místě původního...

Kategorie: Silniční mosty

Krnsko - Stránovský viadukt

Stránovský viadukt je železobetonový viadukt v obci Krnsko, po kterém vede jednokolejná železniční trať Praha - Turnov. 

Kategorie: Železniční mosty

Krsice – most přes Skalici

Před tím, než se vystavěl tento kamenný most, stál zde most dřevěný. Most je klasicistní z roku 1869. Datum víme z pamětní desky vsazené do zábradlí mostu pod kapli, která je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, text je následující: VYSTAVEN 1869 PODPOROU J. J. KNÍŽETE KARLA ZE SCHWARZENBERGU PÉČÍ JANA KLOUČKA A...

Kategorie: Silniční mosty

Kryštofovo Údolí - Malý viadukt

Kamenný železniční most zvaný také Malý viadukt vysoký 17m. Most o délce 127m a 10 oblouků na trati Ďečín-Liberec

Kategorie: Železniční mosty

Lednice - akvadukt

Romantická stavba z roku 1797 se nachází na Grottovém ostravě Zámeckého rybníka, je dluhá 30 m, vysoká 7 m a má osm oblouků. Příležitostně sloužil jako umělý vodopád, když voda přepadala přes jeho polozřícený pilíř do rybníku (naposledy patrně v roce 1926). Autorem stavby, která má připomínat římský vodovod je architekt...

Kategorie: Akvadukty

Libeč

Železniční viadukt na trati 043 Trutnov - Královec (Žacléř).

Kategorie: Železniční mosty

Litoměřice - Tyršův most

Ocelový silniční most, vystavěný v letech 1906-1910, spojuje město Litoměřice s Lovosicemi, Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří. Překračuje tok Labe poblíž jeho soutoku s Ohří. Má 8 polí a celkovou délku 400 m. Obdobný a neméně krásný most je v nedaleké Roudnici nad Labem.

Kategorie: Silniční mosty

Litovel - Svatojánský most

Renesanční kamenný most přes řeku Moravu v Litovli, u kterého je datována první písemná zmínka v roce 1592. Patří mezi nejstarší dochované mosty v České republice a je chráněnou kulturní památkou. Most tvoří šest nestejných půlkruhových oblouků a delká přemostění činí 55 m. Oblouky spočívají na hranolových pilířích....

Kategorie: Silniční mosty

Litovel Staré město

Litovel Staré město Železniční most na jednokolejné trati č. 307 Červenka – Prostějov. Provoz byl zahájen v roce 1886. V květnu 1945 jej Němci vyhodili do vzduchu, poté byl obnoven. Od roku 2016 má nový nátěr. Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný most přes řeku Moravu.

Kategorie: Železniční mosty

Litovel – mosty na Nečízu

Most z roku 1906 přes jedno z ramen řeky Moravy, Nečíz. Nachází se v Husově ulici, dříve Sokolské, neboť u Nečízu stávala sokolovna, než se postavila nová a modernější. Most stavěla známá česká firma konstrukcí systému Hennebique – Podnikatelství staveb, Ing. K. Herzán a L. Uhlíř, jedná se tedy o jeden z prvních...

Kategorie: Silniční mosty

Loukov

Železniční ocelový příhradový most přes inundaci řeky Jizery z roku 1925. Železniční trať 070 Praha - Turnov.  Vedle celkem pěti silničních mostů, které v místech mezi obcemi Žďár, Loukov, Svijany a Příšovice přecházejí řeku Jizeru, se v jejich těsném sousedství nacházejí i tři ocelové železniční mosty. Především...

Kategorie: Železniční mosty

Loukov/Svijany

Ocelový, příhradový, železniční most přes řeku Jizeru mezi obcemi Loukov a Svijany. Železniční trať 070 Praha - Turnov. Vedle celkem pěti silničních mostů, které v místech mezi obcemi Žďár, Loukov, Svijany a Příšovice přecházejí řeku Jizeru, se v jejich těsném sousedství nacházejí i tři ocelové železniční mosty....

Kategorie: Železniční mosty

Ludkovice - most nedokončené silnice Zlín - Luhačovice

Stavebně dokončený most nedokončené silnice Zlín - Luhačovice. Objekt se nachází na silnici Ludkovice - Biskupice. Vybetonovaný tubus o čtyrech polích má rozměry 8 x 8 m. Objektu schází pouze terénní úpravy. Současné číslo mostu 49026-8. Informace ke stavbám...

Kategorie: Železniční mosty

Ludkovice - most nedokončené silnice Zlín - Luhačovice

Stavebně nedokončený most nedokončené silnice Zlín - Luhačovice. Objekt se nachází na místní komunikaci v obci Ludkovice, kterou překonává společně s místním potokem. Stavbně je dokončená pouze betonáž tubusu, který má na straně potoka negativní sklon a část opěrné zdi.  Informace ke stavbám:...

Kategorie: Silniční mosty

Malechovice - Podsemínský most

Jednoobloukový kamenný most na katastru obce Malechovice u Podsemínského mlýna přes říčku Žehrovku. Most není v dobrém technickém stavu, přestože je vyhlášen jako kulturní památka. Most lze spatřit v několika filmech, např. v komedii Marie Poledňákové „Jak dostat tatínka do polepšovny“ (1978), Kletba bratří Grimmů (2005)...

Kategorie: Silniční mosty

Mladeč – Čertův most

Čertův most na Třesíně Kamenný most, pod kterým vede modrá turistická značka. Most se skládá s kamenného oblouku zapřeného z obou stran o skálu. Most vede odnikud nikam. Stojí v původním zámeckém parku Nových Zámků u Litovle (dnes přetnuto dálnicí), které do roku 1945 vlastnili Lichtenštejnové. Byl vystavěn v první...

Kategorie: Zámecké a pevnostní mosty

Mnichovo Hradiště

Starý dřevěný most, jenž stál na svém místě od roku 1867 a během mnoha let byl různě modernizován, byl pro značně sešlý stav uzavřen 10. července 1921 (poté, co bylo dokončeno zesílení okresního mostu). Oba břehy byly přístupné pouze pro pěší díky zřízené dřevěné lávce. Se stavbou začala mladoboleslavská firma Ing. Hráský...

Kategorie: Silniční mosty

Most na dálnici D52 u obce Syrovice

Opěry mostu postavené na počátku 40. let 20. stol. pro exteritoriální dálnici Vídeň - Vratislav byly využity pro dálniční most D52-030 na trase Brno - Pohořelice vybudovaný v 90. letech nad silnicí III/15266 Syrovice - Vojkovice.

Kategorie: Silniční mosty

Most přes Kyjovku u obce Lužice

Most 05531-OA přes řeku Kyjovku na silnici III/05531 mezi obcí Lužice a Hodonínem prošel v roce 2012 rekonstrukcí, při níž bylo odstraněno původní železobetonové a ocelové zábradlí a byl přistavěn paralelní most pro cyklostezku.

Kategorie: Silniční mosty

Mostek

Kamenný most nad Radbuzou v Mostku je společně s nedalekou hájovnou jedinými stavbami, které se dochovaly z celkem velké a početné vesnice Mostek – Schwanenbrückl. Jak už sám německý název napovídá, vesnice byla pojmenována právě po mostě (dříve dřevěném), který zde stával a spojoval dvě panství a kolem kterého časem...

Kategorie: Silniční mosty

Myslín - kamenný most

Torzo kamenného mostu na  Skalici,pravděpodobně jako součást dnes již nefunkčního mlýnského náhonu

Kategorie: Silniční mosty

Náchod - Běloves

Silniční most přes řeku Metuji v Náchodě - Bělovsi.

Kategorie: Silniční mosty

Náměšť nad Oslavou - barokní most

Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enckenwirtu v roce 1737 na místě staršího mostu, strženého povodní. Mose je dlouhý 74,8 m a široký 8 m. Tvoří jej 7 klenebních oblouků o nestejné šíři, středový oblouk má rozpětí 9,7 m. Uprostřed dostahuje mostovka výšku 6,2 m nad...

Kategorie: Silniční mosty

Němčice - kamenný viadukt

Kamenný most z r 1901 na bývalé trati Trhový štěpánov-Dolní Kralovice.

Kategorie: Železniční mosty

Nová Hlína - most přes rybník Vítek

Kamenný most s 5 oblouky z roku 1781 nechal přes rybník Vítek postavit kníže J. Schwarzenberg. Byl součástí původní silnice mezi Třeboní a Starou Hlínou až do roku 1988, kdy byla s nárůstem automobilové dopravy přeložena. Dnes slouží již jen pro pěší a cyklisty. Kamenný most si oblíbili filmaři – právě z něho byla do vody...

Kategorie: Silniční mosty

Novina - Novinský viadukt

Velký Novinský viadukt na trati Ďečín-Liberec.Most má 14 klenutých oblouků.Vysoký 29m a délce 230m byl součástí  výstavby železnice z roku 1898-1900 a v stále v provozu.

Kategorie: Železniční mosty

Obříství - Štěpánský most

Štěpánský silniční most  přes řeku Labe u obce  Obříství, dostal svůj název od  přívozu ( Na Štěpáně) byl postaven v roce 1912.

Kategorie: Silniční mosty

Ohrazenice/Přepeře

Silniční most z roku 1952 překonává v šikmém úhlu železniční trať 030 Pardubice - Liberec a převádí přes ní silnici č. 2797. Před výstavbou dálnice D10 se jednalo o původní trasu silnice č. 10.

Kategorie: Silniční mosty

Orlík nad Vltavou - Žďákovský most

Žďákovský most nad přehradní nádrží Orlík převádí silnici I. třídy I/19 v km 62,110. Byl postaven v letech 1957–1967 a v době výstavby se jednalo o největší most svého druhu na světě (největší ocelový prostý plnostěnný dvoukloubový oblouk). V roce 2001 byl vyhlášen za Most století v kategorii ocelových silničních mostů....

Kategorie: Silniční mosty

Ostopovice - nedokončený most

nedokončený most  exteritoriální dálnice Vídeň-Wratislav

Kategorie: Silniční mosty

Pernink - kamenný viadukt

Kamenný šestiobloukový most na trati 142 nedaleko stanice Pernink.Výstavba v r.1898-99. v provozu od r 1899.

Kategorie: Železniční mosty

Písek - gotický Kamenný most

Gotický kamenný most v Písku . Dosud patrně nejstarší kamenný most v Písku přes řeku Otavu, nazývaný také "starý most". Most měří 111 m, široký je 4,5 m a představoval důležitou spojnici na solné Zlaté stezce. Vybudován byl patrně ve 3. čtvrtině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. První písemná zmíňka se objevuje...

Kategorie: Silniční mosty

Podlešín - Podlešínský viadukt

Most byl postavený v letech 1872-73 v rámci realizace trati vedoucí z Prahy-Smíchov přes Středokluky, Slaný a Louny do Duchcova. Patří k nejstarším železničním mostům v kraji a dodnes se dochoval v původním stavu. Je postavený z kamenného zdiva, přičemž pilíře jsou obloženy kvádry z pískovce, který se těžil v blízkých...

Kategorie: Železniční mosty

Postoloprty

Tříobloukový kloubový betonový most přes řeku Ohři na okraji Postoloprt na státní silnici směr Louny.Most postavila v letech 1908 - 1910 firma „Podnikatelství staveb Ing. Karel Herzán a Ludvík Uhlíř" z Prahy. Nosnou konstrukci tvoří tři klenby z prostého betonu o rozpětí 31 m u středního a vždy 28 m u krajních polí. Délka...

Kategorie: Silniční mosty

Pouzdřany - most přes železniční trať

Most 4206-2 na silnici III/4206 přes železniční trať 250 Brno - Břeclav se nachází v obci Pouzdřany. V roce 2013 byl původní železobetonový most s dlážděnou mostovkou odstraněn a roku 2014 nahrazen zcela novým ocelovým mostem obdobné konstrukce jako další mosty přes tuto trať u Šakvic a Zaječí. Po dobu výstavby byla...

Kategorie: Silniční mosty

Praha - Libeňský most

Jediný most s kubistickými prvky na světě postaven podle návrhu arch. Pavla Janáka a Ing. františka Mencla. Most spojuje Holešovice s Libní, ale bohužel rozděluje občany s politiky, kteří most z důvodu dlouhodobé neúdržby chtějí nechat zbourat a postavit nový širší most se 4 jízdními pruhy. Na odpor vytvořili občané,...

Kategorie: Silniční mosty

Praha - most polní dráhy přes Bubenečský kanál

Původní most z roku 1908 nahrazen v roce 2022 replikou. Ocelový most úzkorozchodné dráhy z bývalé čistírny odpadních vod. Dnes pro původní účel nevyužíván, součást Ekotechnického muzea.

Kategorie: Železniční mosty

Putim - kamenný most

Kamenný most leží v jedné z nejznámějších jihočeských obcí. Nachází se asi 6 km jihozápadně od města Písku. Kamenný most stojí na místě původního dřevěného mostu. Výstavba začala v r. 1862 a byla ukončena v r. 1864. Dnes je most památkově chráněn. V r. 2002 byl most poškozen velkou povodní a v následujícím roce znovu...

Kategorie: Silniční mosty

Rabštejn nad Střelou

Most je jedním z nejstarších u nás. Byl zbudován na zemské stezce z Chebu do Prahy v letech 1335 - 1340. Je postaven z pískovce doplněný o břidlicové a žulové části.

Kategorie: Silniční mosty

Radošov

Radošovský most (krytý most) Tento krytý dřevěný most, dnes chráněný jako technická památka, přikázal postavit cícař Karel IV. v roce 1364. Od té doby byl několikrát zničen a znovu opravován. Most byl používán až do roku 1986, kdy byl poničen požárem. Byl dlouhý 66 metrů, široký 10 metrů a byl postavem na třech...

Kategorie: Silniční mosty

Radotín

Pěší lávka přes řeku Berounku.

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Rájov

Silniční železobetonový most přes Vltavu na silnici I/39 z Kamenného Újezdu do Českého Krumlova. Most byl vybudován na silničním obchvatu obce Rájov. Nosnou konstrukci tvoří dva podélně předpjaté truhlíkové nosníky umístěné na železobetonových sloupech. Délka mostu činí 117,5 m, šířka 14.8 m. V letech 2002 - 2003 byl celkově...

Kategorie: Silniční mosty

Rechle

Rechle u Modravy je  věrná replika  historického mostu přes řeku Vydru, který sloužil  k zachytávání  plaveného dřeva, jež odtud bylo dále přesměrováváno do  uměle  vytvořeného koryta  Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. Výstavba plavebního kanálu v letech 1799-1801 umožnila dopravu dřeva z téměř nedotčených lesů...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Rozdrojovice - nedokončený most

Stavebně nedokončený most plánované německé průchozí dálnice Wroclaw - Vídeň z let 1939 - 1942 (známé též jako tzv. Hitlerova dálnice A88) v obci Rozdrojovice.

Kategorie: Silniční mosty

Rožmberk

Železobetonový trámový silniční most přes Vltavu podepřený pilíři obdelníkového půdorysu se zakulaceným zhlavím na místě původního dřevěného mostu pod hradem Rožmberk na dnešní silnici č. 160 v Rožmberku nad Vltavou. Most byl postaven dle projektu Ing. Dr. Z. Proška stavební firmou Ing. C. Fantl z Prahy. Na mostě se nachází...

Kategorie: Silniční mosty

Sazená

Starý, v jádru barokní most je největší chloubou obce Sazená. Překlenuje Červený (též Bakovský) potok ve středu vesnice. Starší je severní část mostu se třemi oblouky, s vozovkou směrem ke středu mírně stoupající. Jeden pilíř je na obou stranách zpevněn břity, druhý je atypicky široký. Zde stojí barokní sochy sv. Jana...

Kategorie: Silniční mosty

Semín - akvadukt

Semínský akvadukt převádí vodu Opatovického kanálu přes Sopřečský potok. Kanál byl vybudován v letech 1498 - 1521, měřil původně 34,7 m, dnes měří 26 km a je prohlášen za kulturní památku. Rekonstruován v roce 2003. V roce 1490 získává okolní panství bohatý moravský velmož Vilém z Pernštejna, vyhlášený znalec v...

Kategorie: Akvadukty

Skryje

Silniční most přes Berounku u obce Skryje. Modře natřený ocelový obloukový most s dolní mostovkou. Most vyrobený v ostravských (vítkovických) železárnách během druhé světové války neměl být silniční, ale železniční. Navíc nebyl vůbec určen pro sestavení na tomto místě. Stát měl někde v oblasti Podkarpatské Rusi, která byla...

Kategorie: Silniční mosty

Slatina nad Úpou - Boušínská lávka

Věšadlová konstrukce o celkové délce 36 m je zhotovena převážně ze smrkového dřeva. Vzdálenost mezi pilíři nad řekou je 18 m a výška nad hladinou řeky Úpice činí 3 m. Lávka byla obnovena podle původního projektu z roku 1932 ing. Petřince z Červeného Kostelce. Při opravě lávky z důvodu lepší ochrany před povodněmi byly...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Smržovka

Jeden z nejkrásnějších železničních viaduktů, který je zařazen na seznam národních technických památek, se nachází ve Smržovce na trati Liberec – Tanvald. Výstavbu mostu započali italští stavitelé v roce 1893 a slavnostně ho uvedli do provozu 11. října následujícího roku. Viadukt tvoří devět mostních oblouků, je dlouhý...

Kategorie: Železniční mosty

Sobotovice - most a propustek na dálnici D52

Další z mostů využívajících opěry nepostavené exteritoriální dálnice Vídeň - Vratislav ze 40. let 20. stol. je most D52-032 nad silnicí III/39514 u obce Sobotovice z 90. let 20. stol. Asi 100 metrů severně ve směru na Brno se pod dálnicí nachází propustek D52-031 pro potok Syrůvka, tento pochází rovněž z počátku 40. let. 20....

Kategorie: Silniční mosty

Srbice

Klenutý kamenný most z roku 1900 převádí polní cestu po původní trase tratě 220 z Prahy do Českých Budějovic. Od roku 2011 je trať IV. koridoru v těchto místech vedena přeložkou tunely v těsném sousedství původní trasy. Most je i nadále využíván.

Kategorie: Silniční mosty

Stádlec – Stádlecký řetězový most

Řetězový most pro pěší a silniční dopravu byl postaven v letech 1847–1848 Vojtěchem Lannou podle návrhu Ing. Bedřicha Schnircha. Původně přemisťoval Vltavu mezi obcemi Podolsko a Temešvár. V roce 1959 byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek. Svému účelu sloužil do roku 1960, poté bylo rozhodnuto o jeho rozebrání...

Kategorie: Silniční mosty

Stará Hlína

Kamenný zděný most z roku 1781. Most vznikl v době stavby rybníka Rožmberka. Původně byl dřevěný, v 80. letech 18. století nechali Schwarzenberkové postavit most kamenný. Most je oblíbený mezi filmaři (Pan Vok odchází, Líbánky). Byl součástí původní silnice mezi Třeboní a Starou Hlínou až do roku 1988, kdy byla s nárůstem...

Kategorie: Silniční mosty

Stará Hlína

Silniční most mezi obcemi Třeboň a Stará Hlína.

Kategorie: Železniční mosty

Štěchovice - Most Dr. Edvarda Beneše

Železobetonový most s rozpětím oblouku 113,8 metrů postavený za 22 měsíců v letech 1937 - 1939 firmou vedenou ing. J. Kindlem. Oba parabolické oblouky, navzájem propojené šesti rozpěrami, jsou duté. Po vybourání cihelných výplní ve vstupních otvorech umožňují revizní prohlídky z vnitřní strany. Každý z oblouků má výšku téměř...

Kategorie: Silniční mosty

Tisová u Nejdku - Ovčí most

Jednoobloukový kamenný most. Stavba začala r.1898 souběžně se stavbou železnice.

Kategorie: Silniční mosty

Tuřice

Typický železobetonový oblouk s táhlem se zavěšenou dolní žebrovou mostovkou, 10 horních příčných ztužidel. Most přenáší silnici II/610 přes řeku Jizeru v Tuřicích a postaven byl v roce 1924, Ev. číslo mostu 610-019, délka přemostění 50 m, most má dvě opěry v šířce 8,6 m, po obou stranách chodníky šířky 1,2 m, opatřené...

Kategorie: Silniční mosty

Turnov - podjezd pod železnicí

Podjezd a podchod pod železniční tratí blízko nadráži v Turnově z roku 1934 na silnici II/610. Most v současné době prochází rekonstrukci, kdy je zejména prohlubován jeho průjezdní profil.

Kategorie: Železniční mosty

Týnec nad Sázavou – železniční most

Nový železniční příhradový most byl slavnostně předán do provozu 6. 12. 2013. Nachází se na místě starého mostu z roku 1896. Ten byl tvořen dvěma příhradovými nýtovanými ocelovými konstrukcemi s parabolicky zakřiveným horním pasem s dolní prvkovou mostovkou z plávkové oceli. Délka mostu byla 109,30 m. Spodní stavba...

Kategorie: Železniční mosty

Údolí (Loket)

Železniční most mezi dvěma tunely na trati Nové Sedlo u Lokte – Krásný Jez. Trať je v úsek Loket předměstí – Horní Slavkov-Kounice bez provozu. Most se nachází nad silnicí a potokem Stoka v Údolí, vesnici, která je částí města Loket.

Kategorie: Železniční mosty

Údolí u Lokte - lávka ve Svatošských skalách

Dřevěná lávka pro pěší ve Svatošských skalách přes řeku Ohře.

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Varvažov - kamenný most

Pěkně dochovaný most s nevhodnými betonovými opravami. Přímo na mostě kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Kategorie: Silniční mosty

Velehrad – hladný most v Chřibech

V Chřibech, kde se nachází mnoho betonových mostů z plánované silnice, najdeme mimo značené cesty kamenný most, v mapě zvaný Hladný, jinak též Italský. Podle informací na internetu se nachází na staré velehradské cestě z Bunče na Salaš kousek od lovecké chaty Hubertka (dnes skautská základna). Most měli údajně savět italští...

Kategorie: Silniční mosty

Velešín/Svatý Jan nad Malší

Vodní nádrž Římov byla vybudována na řece Malši v roce 1980. Přes zatopené údolí mezi obcemi Velešín a Svatý Jan nad Malší bylo nutno vybudovat 256 metrů dlouhý železobetonový most ve výšce až třicet tři metry. Bylo použito mimořádně zvláštního způsobu stavby pomocí vysunované mostní konstrukce. Nejprve se postavilo posuvným...

Kategorie: Silniční mosty

Velké Meziříčí – Most Vysočina

Most Vysočina je most na 144. kilometru dálnice D1, který překlenuje údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí. Ve skutečnosti se jedná o dva souběžné ocelové mosty (pro každý směr dálnice jeden), jejichž 426 metrů dlouhá mostovka se nachází ve výšce 76 metrů. Díky těmto rozměrům se jedná o nejvyšší most na dálnici D1 a druhý...

Kategorie: Silniční mosty

Velké Němčice - most na silnici II/381

Most 381-007 v obci Velké Němčice se nachází na silnici II/381 (do roku 1997 I/54) směrem do Vranovic. Podle katastrálních map byl postaven v 40. letech 20. stol. těsně vedle původního mostu přes rameno (mlýnský náhon) řeky Svratky. Při vodohospodářských úpravách v 50. letech však bylo rameno na obou koncích zaslepeno a z...

Kategorie: Silniční mosty

Velké Zboží/Chvalovice

Most přes Labe je prvním zavěšeným mostem v České republice se dvěma rovinami závěsů a nízkými pylony typu Extrados. Byl navržen jako spojitá předpjatá trámová konstrukce příčného řezu ve tvaru TT. Pro vylehčení hlavního pole byla střední část délky 52,28 m navržena jako spřažená. Profil komorových spřažených ocelových...

Kategorie: Silniční mosty

Verdek

Dřevěná krytá lávka přes Labe ve Verdeku. Jedná se o objekt lidové architektury, dřevěný most přes Labe (dolní most, horní je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek od roku 1986). Most je celodřevěný, jeho dřevěná trámová konstrukce spočívá na třech kamenných pilířích, v zadní části most nad střední podporou...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Vestřev

Nový most přes Labe na přeložce trasy I/16 mezi obcemi Vestřev a Chotěvice z roku 2006. Most má tři pole (rozpětí 25 a 35 m) a šířku 9,8 - 13,2 m. Jedná se o roštovou spřaženou konstrukci z betonu sestavenou z předem předpjatých betonových nosníků VSTI 2000 o výšce 1,4 m a monolitické železobetonové desky o tloušťce 22 cm....

Kategorie: Silniční mosty

Vestřev/Hostinné - inundační most

Inundační most přes záplavové území Labe z roku 1863. Jednalo se 7 eliptických kleneb¨z kamenných kvádrů o tloušťce 0,4 m, vzepětí 1,1 m a šířky 9.5 m. Délka přemostění představovala 48 m. Most se nacházel v původní trase silnice I/16, původní číslo 16-068. Most byl odstraněn v sousislosti s výstavbou přeložky silnice a...

Kategorie: Silniční mosty

Vilémov

Betonový silniční most přes říčku Hostačovku.  Vystavěn jako součást modernizace silnice II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem, uvedený do provozu v roce 2015 - stavěla firma Bögl a Krýsl. Most nahradil původní kamenný most z roku 1926. Při demoličních pracích se zřítila kamenná klenba a zahynuli čtyři dělníci.

Kategorie: Silniční mosty

Vranov nad Dyjí - visutá lávka

Visutá lávka přes Švýcarskou zátoku ve Vranově nad Dyjí z roku 1993. Lávka má rozpětí 252 m a konstrukce je sestavená z prefabrikovaných segmentů tloušťky 0,40 m a šířky 3 m. Výška pylonů činí 28 m, mají tvar písmene A, pylony i závěsty jsou nakloněny. Mostovka je zavěšena na dvou nakloněných visutých kabeleh o třech polích...

Kategorie: Lávky technologické a pro pěší

Všeboř - zatopený most

Zatopený železobetonový obloukový most s dolní mostovkou mezi místními částmi Malý a Velký Všeboř. Silnice a most přes říčkou Odravu byla zrušena zřízením vodní nádrže Jesenice. Ta se začala budovat od roku 1957, dokončena byla v roce 1961.Při spodní hladině vody nádrže se objeví původní silnice i celý most.

Kategorie: Silniční mosty

Všeň/Ploukonice

Železobetonový most z roku 1913 o dvou pilířích. Po mostě vede místní komunikace mezi Ploukonicemi a Příšovicemi. Most do roku 2016 sloužil pouze pro pěší, cyklisty a místní motorizovanou dopravu. Od roku 2017 je kvůli havarijnímu stavu pro veškerou motorizovanou dopravu uzavřen.

Kategorie: Silniční mosty

Všenory

Železniční most přes řeku Berounku, který spojuje Všenory a Černošice Mokropsy.

Kategorie: Železniční mosty

Zadní Poříčí

Pěkný betonový most, který přežil i povodeň v roce 2002.

Kategorie: Silniční mosty

Závišín - kamenný most

Starý most. V září 2019 prochází rekonstrukcí.

Kategorie: Silniční mosty

Žehrov

Kamenný most  č. 279/007 na silnici č. 279 přes říčku Žehrovku. Počet otvorů - 1, kolmá světlost otvoru 13,72 m, šikmá 3,73 m, délka přemostění 3,75, počet opěr - 2 (plné, pískovec, přecházející do klenby z téhož materiálu, pouze levá část klenby je nahrazena betonem. Výška mostu nad terénem - 5,19 m. Voda je pod mostem...

Kategorie: Silniční mosty

Železniční most mezi obcemi Šumná a Olbramkostel

Železniční most na trati 241 Znojmo - Okříšky se nachází na km 117,3 původní trati Rakouské severozápadní dráhy ÖNWB Vídeň - Děčín, v tomto úseku uvedené do provozu r. 1871. Klenba je cihlová, opěrné stěny kamenné.

Kategorie: Železniční mosty

Železniční viadukt Karba (Zahrádky)

Nachází se na železniční trati 087 (Lovosice – Česká Lípa). Tato trať byla, za účelem zásobování Liberecka uhlím ze Severočeské uhelné pánve, zprovozněna v roce 1898, investorem byla Společnost Ústecko-teplická dráha (A. T. E.). Původní trasování železnice vedlo údolím přírodní památky Peklo, proti čemuž se ostře...

Kategorie: Železniční mosty

Zlatá Koruna

Silniční most s dřevěným hrazením v obci Zlatá Koruna.

Kategorie: Silniční mosty

Zliv

Barokní kamenný dvouobloukový most s plnými parapetními zídkami a sochou sv. Jana Nepomuckého je situován v intravilánu obce poblíže železničního nádraží na části bývalé silnice ze Zlivi do Pištína. http://pamatkovykatalog.cz/?element=672029&sequence=2&mode=parametric&localityCode=19159&action=element&presenter=ElementsResults

Kategorie: Silniční mosty