Písek - gotický Kamenný most

Typ stavby: Silniční mosty
Kraj:Jihočeský
Okres:Písek
Stav objektu:v provozu
Autor:Jen

Popis objektu

Gotický kamenný most v Písku.

Dosud patrně nejstarší kamenný most v Písku přes řeku Otavu, nazývaný také "starý most". Most měří 111 m, široký je 4,5 m a představoval důležitou spojnici na solné Zlaté stezce. Vybudován byl patrně ve 3. čtvrtině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. První písemná zmíňka se objevuje v roce 1348 ve výnosu Karla IV, který nařizuje, že pokuty vybírané ve městě musí být používány na jeho údržbu. Most byl údajně stavěn za sucha a až po dostavbě byla řeka přivedena do nového koryta, které procházelo pod mostem. Od roku 1797 je po silnici vedena erární silnice z Vodňan do Blatné a Nepomuku. Most je postaven na 6 obloucích o rozpětí 7 - 8 m, z roku 1768 pochází segmentový oblouk k plavení dřeva o rozpětí 13 m. Původně měl most dvě věže na obou koncích. Jedna z věží se zřítila v roce 1768 během povodní a druhá byla z důvodu dopravních závad stržena v roce 1825.

Na mostě se nacházejí repliky barokních soch ve čtyřech sousoších z roku 1997.

Po vytrvalých deštích a přívalových srážkách v první polovině srpna 2002 byla zaznamenána dosud nejničivější historicky známá povodeň na Otavě v Písku. Voda kulminovala 13. srpna 2002, kdy se průtok vody zvýšil více než padesátkrát proti normálnímu stavu, odhadem až 1 500 m3/s. Výška hladiny přesáhla 900 cm, domy v Čechově ulici byly zatopeny do výšky prvního patra a most zcela zmizel pod vodou. Po opadnutí vodní hladiny se řeka Otava 15. srpna 2002 vrátila do původního koryta. Lze konstatovat, že nejstarší dochovaný most v Čechách tuto katastrofu přežil díky předchozímu statistickému zajištění stability pilířů a generální opravě v letech 1996 - 1998. Povodeň však napáchala velké škody - strhla takřka veškeré zábradlí mostu, dlažbu a izolaci z mostovky, kopii sochy anděla ze sousoší sv. Jana Nepomuckého, tři kamenné chrliče. Zničeno bylo také veškeré osvětlení mostu.

Zahájení obnovných prací nastalo okamžitě. V pondělí 16. srpna 2002 po vyčištění byl kamenný most s prozatímním dřevěným zábradlím opět zprovozněn pro pěší. Při průzkumu dna potápěči zjistili, že na dně řeky leží značné množství částí kamenného zábradlí i socha anděla. Ty byly za pomoci techniky vyzvednuty a deponovány na nábřeží. Stanovení průběhu jednotlivých vrstev zábradlí včetně odstínů kvádrů napomohla dřívější dokumentace; několik zcela chybějících metrů nahradila mrákotínská žula z oblasti Telče. Práce byly placeny výlučně z veřejné sbírky, na zvláštním účtu pro opravu mostu se sešlo přes 5 mil. Kč. Slavnostní nasvícení dne 12. května 2003 rekonstrukci mostu zakončilo (zdroj: oficiální informační cedule mostu).

V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se most bude oficiálně jmenovat "Kamenný most v Písku".

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.

Podobné objekty

Český Krumlov - Nové Spolí

Rožmberk

Horní Poříčí - Žižkův most

Jindřichův Hradec - Římský most