Jindřichův Hradec - Římský most

Typ stavby: Silniční mosty
Kraj:Jihočeský
Okres:Jindřichův Hradec
Stav objektu:v provozu
Autor:Norman

Popis objektu

Most je situován v extravilánu jižně od města, východně od silnice J.Hradec – Č.Budějovice. Vystavěn byl v severní části sypané hráze Malíkovského rybníka a přemosťuje potok, do které je zaústěn i jeho odtok. Je konstruován jako kamenný, jednoobloukový, kolmý, s křídly. Svojí osou je položen zhruba ve směru S - J. Délka mostu je cca 5 m, konstrukční šířka 5,10 m, výška 3,65 m a délka přemostění 3,90 m. Zdivo mostu je kamenné, režné, z lomového kamene na vápennou maltu. Oblouk klenby je polokruhový, o světlosti 3,90 m, dimenze klenby je 48 až 67 cm a je provedena z užšího lomového kamene, jehož výška se směrem k patám klenby zvětšuje. Její síla není složena pouze z jednoho dlouhého kamene, ale v mnoha případech je vyzděna ze dvou na sebe navazujících kamenů. Vrcholnice klenby je vodorovná, 3,15 m nad dnem vodoteče a cca 0,5 m pod současnou úrovní cesty. Lícní plocha klenby je režná, na mnoha místech povrchu je vyloučena vrstva vápence s drobnými krápníky. Východní část jižní opěry je vyspravena betonovou plombou. K mostu přiléhají šikmá křídla, jež se dochovaly pouze v torzech na východní a západní straně severní strany mostu. Na protější straně není zdivo křídel viditelné, mohlo by však být zakryto sesypanou zeminou. Koryto potoka je zahloubeno cca o 65 cm pod úroveň pat klenby a je mírně šikmo vedené. Jeho stěny jsou svahové, obložené kamennou zídkou, dno též vyloženo nepravidelnou kamennou dlažbou. Horní šířka koryta je 2,10 m, při dnu 1,30 m. Zídky jsou ukončeny 0,90 m za západním lícem mostu, dno ještě pokračuje 0,80 m dále a voda končí v přírodním korytu s nižší úrovní. Povrch komunikace nad mostem je drnový, mírně dle profilu klenby vyklenutý, původní cesta se na severní straně ztrácí ve změněném profilu terénu. Těsně u severovýchodního nároží paty klenby roste dvoukmen stromu, který svým postupným sílením může v budoucnu ohrozit statiku zdiva. Viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=13729926&sequence=220&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Jiho%C4%8Desk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Jind%C5%99ich%C5%AFv+Hradec&municipality%5B0%5D=Jind%C5%99ich%C5%AFv+Hradec&page=9&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.

Podobné objekty

Český Krumlov - Nové Spolí

Rožmberk

Horní Poříčí - Žižkův most

Dolní Pěna - most s výklenkovou kaplí sv....