Krasíkov - starý Krasíkovský tunel

Typ stavby: Železniční tunely
Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Stav objektu:mimo provoz
Autor:Jen

Popis objektu

Krasíkovský, někdy též Tatenický tunel z roku 1845 na trati 270 Česká Třebová - Bohumín. Jeden z našich nejstarších tunelů měří 146 m a vznikl vyhloubením zářezu, který byl pak v celé délce opatřen cihlovou klenbou a následně zasypán. Opěry a spodní klenba jsou kamenné.  Výška nadloží činí maximálně pouze 3 m. Jedná se o první tunel s dvoukolejným provozem. V roce 1928 byl tunel rekonstruován, přičemž se zvažovaly tři varianty jeho budoucí podoby. První počítala s jeho výrazným zkrácením na délku pouhých 33 m, zejména v místě, kde vede polní cesta. Druhá varianta počítala s jeho úplným odstraněním, otevřený zářez pouze vyzdít a pro polní cestu zřídit obyčejný most. Třetí, a nakonec realizovaná varianta, spočívala v opravě stávajícího tunelu metodou  stříkaného cementu. V rámci této rekonstrukce proběhla i pokládka druhé koleje. Provoz byl zahájen v roce 1930.

Od roku 1959 byla vedle parní trakce na trati zavedena i vozba vlaků s elektrickou trakcí. To znamenalo další úpravu tunelu, především pak osazení trolejového vedení. V souvislosti s pozdějším nasazením vlaků ze širokorozchodných sovětských železnic (např. na expresech Praga, Dukla nebo na vojenských vlacích z Milovic do Moskvy), které měly překročenou ložnou míru, bylo před výjezdovým portálem krasíkovského tunelu zřízeno návěstidlo, které upravovalo provoz v tunelu, kam by se dva protijedoucí sovětské vlaky nebo sovětský a český vlak společně nevešly. Sovětský vlak měl pak vždy přednost a český musel počkat na jeho průjezd.

Nevyhovující parametry krasíkovského tunelu a směrové oblouky v tomto úseku tratě rozhodly, že při rekonstrukci koridoru byla tato část tratě snesena a opuštěna. Původní tunel byl tak v provozu do roku 2004. Vybudovány byly dva nové mosty a tunely včetně nové zastávky Tatenice. Od této doby je tunel opuštěn a ponechán svému osudu. Jižní portál byl až téměř po okraj zasypán balvany, severní portál je volně přístupný a postupně zarůstá vegetací.

Informace k pamětní desce zde: http://www.zelam.cz/jablonov/web_tieftrunk/

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.

Podobné objekty

Semín - akvadukt

Vilémov