Pravidla databáze mostů a tunelů a podoba záznamu

Chystáte-li se přispět objektem do databáze mostů a tunelů, pročtěte si nejdříve pravidla níže. Vítány jsou jakékoliv mostní a tunelové stavby na území České republiky (viz Typologie).

Základní informace

Název

Zadáváme název obce, v které se stavba nachází, název lokality apod. V případě větších obcí je nutné upřesnit lokalitu, resp. městskou část (např. Praha-Chodov, Brno-Líšeň apod.).

V případě přidávání více objektů z jedné obce nebo městské části není potřeba je v názvu od sebe odlišovat např. číslovkou, objekty od sebe diferencují další informace a souřadnice.

V případě, že objekt leží na katastru více obcí, zvolíme nejvhodnější nebo místně používaný název event. kombinaci dvou názvů.

V případě, že má objekt samostatné jméno, doplníme ho do názvu (např. Praha-Staré Město – Karlův most, Brno-Brno střed – Pisárecký tunel apod.).

Kategorie

Vybereme patřičnou kategorii, do které vkládaný objekt spadá.

Stav

V provozu, mimo provoz.

Kraj

Zadáme kraj, v kterém se objekt nachází.

Okres

Zadáme okres, v kterém se objekt nachází.

Pokud se objekt nachází na pomezí jedno a druhého kraje/okresu, je z hlediska funkčnosti databáze objektů podle krajů a okresů nutné objekt vložit do obou krajů/okresů, prostřednictvím vyplnění políčka kraj 2 a okres 2.

Dlouhý popis

Doplníme základní popis z hlediska typologie – druh převáděné dopravy, použitý materiál, konstrukční řešení apod. Dále doplňujeme libovolně podrobnou charakteristika objektu – rozměry, detaily, historie, zajímavosti. Dlouhý popis využíváme pro vkládání odkazů na literaturu, již publikované články či informace na internetu apod.

Fotografie

Součástí každého nového záznamu musí být nejméně jeden ilustrační obrázek daného objektu. Ne vždy to podmínky umožňují (špatný přístup, vegetace v okolí), ale žádoucí je objekt fotograficky zdokumentovat podrobně celý. Dokládáme jednak obecný stav - mostovka, opěry, klenby, portály vozovka či železniční svršek aj, ale vedle celkových situací si všímáme i detailů (podoba balustrády, niky, klenáku, chrličů, táhel, detaily příhrad, nýtů aj.).

V případě tunelů je vhodné zdokumentovat všechny portály.

Každá fotografie musí obsahovat popisek, přičemž lze samozřejmě využít jedné popisky pro více snímků.

Dbejte na vypovídající hodnotu fotografií a nevkládejte zbytečné množství podobných snímků!

Zveřejňování jiných, než vlastních fotografií

Fotografie od jiných autorů

Pokud publikujeme jinou, než námi pořízenou fotografii, nebo fotografii, kterou vlastníme, máme přirozeně zajištěn souhlas autora fotografie a taktéž ho uvedeme.

Úplná popiska u fotografie využité od jiného autora pak vypadá např. následovně:

Silniční most přes řeku Jizeru mezi obcemi Žďár a Svijany v roce 2012, foto Tomáš Pilvousek.

Železniční viadukt ve Stránově, foto Antonín Jelínek, 2015.

Fotografie využité z muzeí, archivů a ostatních institucí

Pokud publikujeme fotografie, která je využita např. z muzeí nebo archivů dodržujeme podmínky publikování informací těchto institucí. Minimálně je nutné uvézt instituci, z které je informace využita.

Úplná popiska u fotografie využité od jiného autora pak vypadá např. následovně:

Železobetonový most na silnici I/44 v Jeseníku. Zdroj: Státní okresní archiv Jeseník.

Původní dřevěný most přes řeku Jizeru na podnikové železniční vlečce firmy Cosmanos v Debři nad Jizerou. Zdroj: Muzeum Mladoboleslavska

Fotografie využité z internetových zdrojů

Pokud na využívaných internetových stránkách není uvedeno jinak, odkazujeme standardními internetovými odkazy. Zveřejníme-li fotografii např. staženou z internetu, je potřeba uvézt zdroj (např. Zdroj: internetové stránky obce Dolní Loučky), dobu, kdy byl obrázek vámi využit (citováno dne 25. 4. 2016), pokud známe – uvedeme autora fotografie a především přesnou internetovou adresu (http://www.dolniloucky.cz/turistika-1/pamatky-a-dominanty/zeleznicni-viadukty/).

Úplná popiska u obrázku použitého z internetu pak vypadá např. následovně:

Západní portál tunelu v Dolních Loučkách na fotografii z roku 1942. Zdroj: Internetové stránky obce Dolní Loučky, citováno 25. 4. 2016, fotograf Alois Kašpar, viz: http://www.dolniloucky.cz/turistika-1/pamatky-a-dominanty/zeleznicni-viadukty/

Fotografie z výstavby Tyršova mostu ve Smiřicích. Zdroj: internetové stránky obce Smiřice, citováno 9. 10. 2014, viz: http://www.smirice.eu/voda/most.htm

Za publikované informace zodpovídá autor příspěvku. Autoři projektu si vyhrazují právo úprav příspěvku ve smyslu zaměření internetových stránek.

Připomínky nebo náměty k provozu databáze je možné zasílat na info@mosty-tunely.cz