Nejstarší železniční most v Evropě

V letech 1828–1932 byla z Českých Budějovic do Linze vybudována první dráha (koněspěžná) na evropském kontinentě. Pokud se z mostních staveb této tratě do dnešních dnů dochovaly nějaké pozůstatky, většinou se jedná o kamenné podpěry. Výjimku představuje most u Holkova, který je součástí ukázky krátkého úseku obnovené dráhy a dnes tak představuje nejstarší železniční most v Evropě.

Kamenný most u Holkova (foto Jan Juřena, 2008).
Kamenný most u Holkova (foto Jan Juřena, 2008).